नेपाल विद्युत प्राधिकरण,अर्घाखाँची वितरण केन्द्रको बिद्युत महशुल छुट तथा जरिवाना सम्बन्धी सुचना

असार २२ अर्घाखाँची–
नेपाल सरकारले लकडाउनको स्वरुप परिवर्तित गरेतापनि सार्बजनिक यातायात नखुलेकाले बिद्युत महशुल संकलन विनियमावली,२०७३ मा उल्लेखीत सम्पुर्ण ग्राहकहरुले गत २०७६ साल चैत्र महिना,२०७७ साल बैशाख ,जेष्ठ र आषाढ महिनाको बिल भुक्तानी, यही मिति २०७७ श्रावण महिनाको ७ गतेसम्म भुक्तानी गरेमा कुनैपनि जरिवाना नलाग्ने व्यहोरा सम्पूर्ण सेवाग्राही महानुभावहरुमा जानकारीको लागि अनुरोध गरिन्छ । साथै समयमै विद्युत महसुल भुक्तानी गरि जरिवानाबाट बच्न नेपाल बिद्युत प्राधिकरण बिनम्र अनुरोध समेत गर्दछ ।
अनुरोधक-
नेपाल विद्युत प्राधिकरण अर्घाखाँची वितरण केन्द्र

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.